Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jessica Vosman Photography.

Bij het boeken van een fotoshoot, bruiloftsreportage of andere aangeboden dienst of levering, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Jessica Vosman Photography. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en fotografie diensten of leveringen door Jessica Vosman Photography.
– Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
– Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes
– Offertes van Jessica Vosman Photography zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
– Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig.
– Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
– Een offerte dient ondertekend teruggestuurd te worden via post of e-mail, zodat de afgesproken datum of uren definitief in de agenda kunnen worden gezet en gereserveerd. Zonder toesturen van de offerte wordt dit niet definitief.
– Het aantal uren voor het pakket/fotosessie kan binnen een maand na tekenen van de offerte worden uitgebreid. Het pakket kan niet worden verkleind. Mocht het pakket/fotosessie worden uitgebreid naar een ruimer pakket, gelden de op dat moment geldende tarieven. Dit kan eventueel afwijken van de tarieven in de eerder gemaakte offerte, omdat Jessica Vosman Photography het recht behoudt tarieven ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Prijzen
– Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
– Reiskosten worden berekend voor 0,35 cent per km, vanaf Alphen a/d Rijn, Zuid Holland.
– De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of speciale (halve) dag tarieven/pakketten, afhankelijk van het gewenste soort fotoshoot, van Jessica Vosman Photography, tenzij een afwijkende uur – of pakkettarief is overeengekomen. Bijvoorbeeld wanneer een klant of partij alleen uitdrukkelijk en schriftelijk werken met een vaste prijs, waar niet van af kan worden afgeweken.
– Afhankelijk van het soort fotoshoot en de daarbij behorende doeleinden wordt door Jessica Vosman Photography het uiteindelijke tarief bepaald. Bij een particuliere portret – of bruiloft fotoshoot wordt er een ander tarief/pakket berekend dan bij een fotoshoot voor een bedrijf of een merk waarbij het gaat om een commerciëel doeleinde.
– Indien er wordt afgeweken van de afgesproken uur – of pakkettarieven, behoudt Jessica Vosman Photography het recht hier op een toeslag te vragen, tenzij anders overeengekomen.
– Voor bijzondere data (zoals feestdagen) gelden andere tarieven, waarbij er een toeslag in rekening wordt genomen.  
– Indien de fotoshoot door omstandigheden afgezegd moet worden, moet dit minimaal 24u van te voren gedaan worden. Anders kunnen er als nog kosten in rekening gebracht worden.

Betalingen
– Nadat de fotoshoot of andere geleverde dienst heeft plaatsgevonden, wordt het factuur opgestuurd. Deze dient binnen een maand betaald te worden, tenzij er met de klant of partij een andere afspraak over gemaakt is of als er op het factuur een ander genoemd betalingstermijn wordt genoemd.
– De klant of partij dient zich aan het betalingstermijn te houden. Indien er niet aan het betalingstermijn wordt gehouden, behoudt Jessica Vosman Photography het recht om een aanmaning te sturen of bij ernstige gevallen zelfs in een incassobureau in te schakelen.
– Jessica Vosman Photography behoudt het recht om vooraf een aanbetaling of een volledige betaling te vragen of om een zekerheidstelling te eisen voor de geleverde dienst of product.
– De klant of partij dient eerst de betaling te voltooien, voordat Jessica Vosman Photography de bewerkte foto’s stuurt, tenzij anders overeengekomen.

Levering product
–  Originele bestanden en onbewerkte foto’s worden nooit vrijgegeven. Jessica Vosman Photography levert alleen de met de klant of partij hoeveelheid afgesproken en bewerkte foto’s.
– De foto’s worden altijd in RAW geschoten voor de beste kwaliteit en worden volgens de  gebruikelijke de werkwijze van Jessica Vosman Photography bewerkt, tenzij anders overeengekomen.
– De selectie van de foto’s wordt door Jessica Vosman Photography gemaakt, tenzij in de eerder gemaakte afspraken anders overeengekomen is.
– Indien de klant of partij zelf de selectie wilt maken, stuurt Jessica Vosman Photography een sheet op van een grove selectie met de onbewerkte foto’s in lage kwaliteit. Bij een grove selectie kunt u denken aan een selectie waarbij de mislukte of dubbele foto’s uit zijn gehaald.
De foto’s van deze grove selectie mogen op geen enkele voorwaarden worden gebruik of worden gekocht. Deze zijn enkel voor het maken van de selectie!
– Indien de klant of partij zelf de selectie wilt maken, dient de klant of partij binnen 2 dagen de nummers van de afgesproken aantal foto’s door te geven via telefonisch of mail contact. Nadat Jessica Vosman Photography deze nummers en de betaling van het factuur heeft ontvangen, worden deze bewerkt en opgestuurd binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
– De bewerkte foto’s worden altijd nadat de betaling is voltooid, in hoge resolutie opgestuurd.
– De foto’s worden digitaal verstuurd via Wetransfer of Dropbox, tenzij anders overeengekomen.
– Indien de klant of partij meer foto’s wilt kopen dan het afgesproken aantal, is het mogelijk om deze bij te kopen.

Rechten
– Het auteursrecht van de foto’s blijven ten alle tijden bij mij.
– Het is absoluut niet toegestaan om de foto’s van Jessica Vosman Photography zelf na te bewerken, aan te passen en deze te plaatsen op internet. Alleen de  foto’s die Jessica Vosman Photography aanlevert mogen wel geplaatst worden op internet.
– De klant of partij mag de foto’s delen op Social Media, zolang dit onder naamsvermelding van Jessica Vosman Photography is en een tag naar het juiste social media kanaal van Jessica Vosman Photography.
Instagram: Jessicavosman
Facebook: Jessica Vosman Photography.
– Indien de klant of partij niet tevreden is over de nabewerking of dat er een aanpassing nodig is, meldt dat ten alle tijden bij Jessica Vosman Photography, zodat er wordt gekeken naar een oplossing.
– De foto’s mogen niet zonder toestemming van de fotograaf voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
– De foto’s mogen ook zonder toestemming door de klant of partij worden ingestuurd naar fotowedstrijden, tenzij er een nadrukkelijke toestemming is van de fotograaf.
– De klant geeft toestemming dat de fotograaf de foto’s voor eigen promotie doeleinden mag gebruiken, bijvoorbeeld de social media, website, portfolio, wedstrijden, exposities. Indien de klant of partij hier bezwaar bij heeft, moet de klant of partij Jessica Vosman Photography hierover inlichten. De foto’s worden dan niet gebruikt.